องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
www.kohsriboya.go.th