Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น หมุ่ที่ 1-7 (29 ก.พ. 2559)  
ประกาศเรื่องการชำระภาษีโรงเรือน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย (16 ก.พ. 2559)  
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสามแยก-ท่าเรือบ้านนา หมู่ที่ 2 (16 ก.พ. 2559)  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยสี่บ่อ หมู่ที่ 1 (16 ก.พ. 2559)
โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะคูหลังหมู่ที่ 2 (09 ต.ค. 2558)
โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะตูหลัง หมู่ที่ 2 (14 ก.ย. 2558)
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 (07 ก.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 5 (07 ก.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 4 (07 ก.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 (07 ก.ย. 2558)
โครงการถมดินปรับระดับบริเวณ ศพด.เกาะปู (20 ส.ค. 2558)
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองเตาะ-ศรีบอยา (20 ส.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 (20 ส.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนา-อ่าวลูโบ๊ะ (20 ส.ค. 2558)
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 (20 ส.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 ส.ค. 2558)
โครงการปรับปรุงถนนสายเกะตูหลัง หมู่ที่อ2 (13 ส.ค. 2558)
ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำ (คลองค้า)หมู่ที่ 2 (28 ก.ค. 2558)
ประกาศโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ (22 เม.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู... (15 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ปลูกต้นไม้วันท้องถิ่นไทย (16 มิ.ย. 2560)  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ... (10 ส.ค. 2559)  

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาว... (10 ส.ค. 2559)  

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผ... (25 ต.ค. 2556)

โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉ... (12 ก.ค. 2556)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำร... (21 ธ.ค. 2555)

ประชาสัมพันธิ์ อบต.เกาะศร... (17 ต.ค. 2555)

โครงการพัฒนาบุคลากร (21 ต.ค. 2554)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสม... (21 ต.ค. 2554)

ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ ... (11 ก.ค. 2554)

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มส... (27 มิ.ย. 2554)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 ธ.ค. 2553)

เทศกาลอาหารดีเหนือคลอง ปี... (20 ธ.ค. 2553)

ดูงานอบต.ดินอุดม (20 ธ.ค. 2553)

ซ้อมหลบภัยสึนามิ 53 (20 ธ.ค. 2553)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส 5... (20 ธ.ค. 2553)

โครงการอบรมวินัยจราจรและจ... (20 ธ.ค. 2553)

ขึ้นทะเบียนคนพิการและผู้ส... (20 ธ.ค. 2553)

ผู้สูงอายุ 54 (01 ต.ค. 2553)

บัณฑิตน้อย 54 (01 ต.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
test (13 มิ.ย. 2560)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th