Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการท... (29 ธ.ค. 2560)  
ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่,ป้าย,โรงเรือนและที่ดิน (29 ธ.ค. 2560)  
โครงการศาลาหลบภัย (14 ธ.ค. 2560)  
โครงการชอยลงหาด (14 ธ.ค. 2560)
โครงการเสริมเหล็กบ้านเกาะจำ (14 ธ.ค. 2560)
โครงการเสริมเหล็กซอยสี่บ่อ (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ธ.ค. 2560)
ปรกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เถี่ยวกับการชำระภาษีประจำปี 2561-2564 (01 ธ.ค. 2560)
งบการเงินประจำปี 2560 (17 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายมัสยิดเกาะนกคอม (16 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายโรงเรียนบ้านเกาะจำ -ศาลาเอนกประสงค์ (สายริมเล) หมู่ที... (02 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้านกลาโหม (เกาะปุ) หมู่ที่ 2 (02 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะหนา หมู่ที่ 2 (02 ธ.ค. 2559)
ประกาศและเอกสารสอบโครงการทั้งหมด (28 พ.ย. 2559)
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 (28 พ.ย. 2559)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า (28 พ.ย -... (28 พ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามึ หมู่ที่ 7 (16 พ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำตื้น หมุ่ที่ 1-7 (29 ก.พ. 2559)
ประกาศเรื่องการชำระภาษีโรงเรือน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย (16 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ปลูกต้นไม้วันท้องถิ่นไทย (16 มิ.ย. 2560)  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ... (10 ส.ค. 2559)  

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาว... (10 ส.ค. 2559)  

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผ... (25 ต.ค. 2556)

โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉ... (12 ก.ค. 2556)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำร... (21 ธ.ค. 2555)

ประชาสัมพันธิ์ อบต.เกาะศร... (17 ต.ค. 2555)

โครงการพัฒนาบุคลากร (21 ต.ค. 2554)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสม... (21 ต.ค. 2554)

ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ ... (11 ก.ค. 2554)

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มส... (27 มิ.ย. 2554)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 ธ.ค. 2553)

เทศกาลอาหารดีเหนือคลอง ปี... (20 ธ.ค. 2553)

ดูงานอบต.ดินอุดม (20 ธ.ค. 2553)

ซ้อมหลบภัยสึนามิ 53 (20 ธ.ค. 2553)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส 5... (20 ธ.ค. 2553)

โครงการอบรมวินัยจราจรและจ... (20 ธ.ค. 2553)

ขึ้นทะเบียนคนพิการและผู้ส... (20 ธ.ค. 2553)

ผู้สูงอายุ 54 (01 ต.ค. 2553)

บัณฑิตน้อย 54 (01 ต.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท... (09 ต.ค. 2560)  
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน-ป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง (14 มี.ค. 2557)  
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (14 มี.ค. 2557)  
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ (28 ก.พ. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูโบ๊ะ-แหลมใหญ่ (28 ก.พ. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อเนกประสงค์บ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ ๔ (07 ก.พ. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเรือคลองเตาะใหญ่ (07 ก.พ. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (07 ก.พ. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านกลาโหมบ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ (15 ม.ค. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนตะหวี (15 ม.ค. 2557)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกุโบร์-หัวท่า หมู่... (15 ม.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 พ.ย. 2556)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (28 มี.ค. 2556)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงสระเก็บน้ำบ้านหลังเกาะ หมู่ที่ ๗ (28 มี.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (28 ม.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสำนักสงฆ์บ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ (22 ม.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังบังกะโล หมู่ที่ ๒ (22 ม.ค. 2556)
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนาดอน หมู่ที่ ๖ (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th