Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
 
นายสุริยะ บุษบงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 9)
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา  (ดู : 23)
อบต.เกาะศรีบอยา เชิญชวนงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ดู : 33)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
โครงการปรับซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทุ่งสาธารณะ-แหลมสน หมู่ที่ 1  (ดู : 26)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่สอบข้อมูลผู้ประสบความยากลำบากในตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมสตรีอาสาตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Big cleaning day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 17
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมภาคีเครือข่ายแกนนำสภาเด็กและเยาวชน (ค่ายสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ดี กระบี่ 61) ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสมาฉันท์เดือนรอมฏอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกต้นไม้วันท้องถิ่นไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสู่ชุมชนที่น่าอยู่ (ค่ายเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ และผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์เดือนรอมฏอน ประจำปี 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนส่วนตำบล (ดู : 51)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง (ดู : 42)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 37)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานเสวนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
       
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs