Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
 
นายสุริยะ บุษบงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แพลตฟอร์ม Airbnb (ดู : 40)
วันทั่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. มีการประชุมชี้แจงข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 44)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิบ้านเกาะศรีบอยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยท่าเรือเก่า หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เก็บขยะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
11 มีค.62 ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้ชุชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ องค์กร / ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กีฬา อบจ.กระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
15-16 มค.62 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.อีหม่าม และ ผู้นำชุมชน ด้านอื่นๆ ได้ศึกษาดูงานด้านบำบัดยาเสพติด ที่ บ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ได้ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินงานด้านบำบัดยาเสพติดกับ พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ ณ.ที่ปอเนาะยาลันนันบารู บ้านเกาะแลหนัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจสุขภาพพนักงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พนักงานเกาะศรีบอยาร่วมกันถ่ายรูปทำจดหมายข่าวอบต.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งดรับของขวัญทุกชนิด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา และคณะ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นำโดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำพิธีวันพ่อ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ช่วยกันจัดสถานที่ ในวันคล้ายพระบรมราชสมพบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
รับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ดู : 9)
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนส่วนตำบล (ดู : 124)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง (ดู : 97)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 105)
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะจำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หนังสือสั่งการ กรมปกครองท้องถิ่น
  กระดานเสวนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
       
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs