Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป


ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ จำนวน 19 เกาะ แบ่งเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ 3 เกาะ คือเกาะศรีบอยา เกาะปู-เกาะจำ เกาะฮั่ง
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองขนาน
: ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
: ติดต่อกับ ตำบลคลองยางและตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
: ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิอากาศ

     จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู
     ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนเมษายน
     ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม และจากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ระหว่าง 17.9 – 39.1 องศาเซลเซียส

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลเกาะศรีบอยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเหนือคลอง ห่างจากอำเภอเหนือคลองประมาณ 23 กิโลเมตร
เนื้อที่ ตำบลเกาะศรีบอยา มีพื้นที่ (พื้นดิน) ประมาณ 55.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,665.69 ไร่

แหล่งน้ำ
ฝาย
บ่อน้ำตื้น
ประปาหมู่บ้าน
สระน้ำ
ลำห้วย
จำนวน   1  แห่ง
จำนวน 20  แห่ง
จำนวน   6  แห่ง
จำนวน   2  แห่ง
จำนวน   4  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th