Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม

     ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4036 เริ่มต้นจากอำเภอเหนือคลอง ผ่านตำบลเหนือคลอง ตำบลคลองเขม้า ตำบลคลองขนาน ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด จากนั้นก็ต่อเรือหางยาวเดินทางไปยังเกาะต่างๆในตำบลเกาะศรีบอยา ซึ่งเป็นเรือโดยสารระหว่างเกาะ

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    จำนวน  1  แห่ง

การไฟฟ้า

     เนื่องจากตำบลเกาะศรีบอยา มีพื้นที่อยู่ในทะเลจึงทำให้ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน แต่มีบางพื้นที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดกระบี่ อยู่ในช่วงศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและงบประมาณ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th