Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 มิ.ย. 2560
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ปลูกต้นไม้วันท้องถิ่นไทย

10 ส.ค. 2559
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสู่ชุมชนที่น่าอยู่ (ค่ายเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2559

10 ส.ค. 2559
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี (การนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย) ประจำปีงบประมาณ 2559

25 ต.ค. 2556
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ และผู้สูงอายุ

12 ก.ค. 2556
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์เดือนรอมฏอน ประจำปี 2556

21 ธ.ค. 2555
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556

17 ต.ค. 2555
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ประชาสัมพันธิ์ อบต.เกาะศรีบอยา เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อใหม่

21 ต.ค. 2554
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

21 ต.ค. 2554
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา โครงการพัฒนาบุคลากร

11 ก.ค. 2554
กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ศรีบอยาเกมส์ ครั้งที่ 10

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th