Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์เดือนรอมฏอน ประจำปี 2556
Responsive image
โครงการ อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์เดือนรอมฏอน ประจำปี 2556
 
วัตถุประสงค์
  
     1. เพื่อเป็นการเยื่ยมเยือนและแสดงออกถึงการให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอน
       2. เพื่อรักษาไว้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวมุสลิมในตำบลเกาะศรีบอยาให้คงอยู่ท้องถิ่นตลอดไป
       3. เพื่อพบปะสังสรรค์สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลเกาะศรีบอยา
 
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th