Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายศรัณย์ ไกรรา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
Responsive image
Responsive image
นายวิชัย หลานตำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
Responsive image
Responsive image
นายสะมะแอ ช้างน้ำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
Responsive image
นายอับดลก้อต้า ตาวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายพิชิต เอ่งล่อง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายอาหมีด ดำดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายธนยศ หลานหลงส้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายธีระ ลิ่มบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุรินท์ สายราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิชัย หลานตำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายพเยาว์ ยกบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสะมะแอ ช้างน้ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายน๊อต วงศาชล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเกษม ตาวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายอภิชัย สาระวารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายศรัณย์ ไกรรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
นายดลหรีด นาวาสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th